คู่มือการใช้งาน

ผู้ใช้งานสามารถเลือกดาวน์โหลดคู่มือได้ระบบตามสิทธิ์ที่ได้รับ

การประชุมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับ การปรับปรุงข้อมูลระบบ (07/03/65) (Access Passcode: *0t#3UPW)

วันที่ : 29 มี.ค. 2565

ไฟล์เอกสาร :

การประชุมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับ การปรับปรุงข้อมูลระบบ (09/03/65) (Access Passcode: HJKd$3wP)

วันที่ : 29 มี.ค. 2565

ไฟล์เอกสาร :

การประชุมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับ การปรับปรุงข้อมูลระบบ (11/03/65) (Access Passcode: .=%Tkg12)

วันที่ : 29 มี.ค. 2565

ไฟล์เอกสาร :

การประชุมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับ การปรับปรุงข้อมูลระบบ (14/03/65) (Access Passcode: R6!aFt5+)

วันที่ : 29 มี.ค. 2565

ไฟล์เอกสาร :

การประชุมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับ การปรับปรุงข้อมูลระบบ (15/03/65) (Access Passcode: +UL.AHC4)

วันที่ : 29 มี.ค. 2565

ไฟล์เอกสาร :

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่ : 25 มี.ค. 2565

ไฟล์เอกสาร :

คู่มือการใช้งานระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (สําหรับเจ้าหน้าที่รีวิวคู่มือ)

วันที่ : 30 มี.ค. 2565

ไฟล์เอกสาร :

สิ่งที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (Checklist) เพื่อปรับปรุงข้อมูลบริการภาครัฐ

วันที่ : 25 มี.ค. 2565

ไฟล์เอกสาร :

แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

วันที่ : 25 มี.ค. 2565

ไฟล์เอกสาร :

คู่มือการใช้งานระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (สําหรับเจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือ)

วันที่ : 30 มี.ค. 2565

ไฟล์เอกสาร :

คู่มือการใช้งานระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (สําหรับเจ้าหน้าที่จุดบริการ)

วันที่ : 30 มี.ค. 2565

ไฟล์เอกสาร :

คู่มือการใช้งานระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (สําหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง)

วันที่ : 30 มี.ค. 2565

ไฟล์เอกสาร :

การเข้าใช้งานระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่ : 25 มี.ค. 2565

ไฟล์เอกสาร :

สิทธิ์การเข้าใช้งานระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่ : 25 มี.ค. 2565

ไฟล์เอกสาร :