แนวทางปฏิบัติ

การขอใช้บริการระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (info)

(กรณีท่านได้รับ Token เรียบร้อยแล้ว ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป)

สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง (ระดับกรม หรือเทียบเท่า)

1

ติดต่อที่ DGA Contact Center ที่เบอร์ 02-612-6060 หรือ ส่งอีเมลมาที่ contact@dga.or.th โดยระบุข้อมูลหน่วยงาน เพื่อสมัครขอใช้บริการ info

2

ผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลตอบกลับ พร้อมรายละเอียดการเข้าใช้งานระบบ customer.dga.or.th

3

กรณีมีบัญชีเข้าใช้งาน customer.dga.or.th สามารถ Login เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครเข้าใช้บริการได้เลย

4

เลือกที่เมนู “ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ”

  • กดเลือกประเภทคำขอ “เปิดใช้บริการใหม่”
  • ระบุข้อมูลการขอใช้บริการ
  • ทำการแนบหนังสือเชิญประชุมชี้แจงฯ จากสำนักงาน ก.พ.ร. หรือ หนังสือขอเข้าใช้บริการจากหน่วยงานของท่าน
  • กรอกข้อมูลอีเมลผู้บริหารหน่วยงาน (ระดับ ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเท่า)
  • ผู้บริหารหน่วยงานคลิก ยืนยันการขอใช้บริการ ทางอีเมลที่ได้รับ

5

เมื่อผ่านกระบวนการอนุมัติดำเนินการ Token จะถูกส่งไปยังอีเมลของผู้ขอใช้บริการตามที่แจ้งข้อมูลไว้บนระบบ

การขอรับบัญชี Digital ID และการเข้าใช้งานระบบ info

บัญชีผู้ใช้งาน

1

กรณีผู้ใช้งาน มีบัญชีผู้ใช้ OpenID เดิม ที่เคยใช้งานบนระบบ Citizen.info.go.th

  • สามารถใช้บัญชีดังกล่าว Login เข้าสู่ระบบ admin.info.go.th ได้ทันที “สิทธิ์เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่จุดบริการ”

2

กรณีผู้ใช้งานใหม่ หรือ ผู้ที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ OpenID (Digital ID)

  • ให้ทำการ สมัครบัญชี ผู้ใช้งาน Digital ID ที่เว็บไซต์ Connect.egov.go.th (แนบคู่มือ)
  • ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และกรอกข้อมูลส่วนบุคคล
  • กำหนด Username และ Password ในการเข้าใช้งาน

การเข้าใช้งานระบบ info สำหรับเจ้าหน้าที่

1

เข้าเว็บไซต์ผ่าน URL admin.info.go.th

2

กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ที่มุมขวาบน

3

ทำการ Login ที่ปุ่ม “Digital ID” ด้วยบัญชีผู้ใช้ OpenID (Digital ID)

4

กรอกรหัส Token ที่ได้รับ เพื่อเข้าใช้งานระบบตามสิทธิ์

5

เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่สามารถ ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานระบบที่ บัญชีผู้ใช้งาน (Profile)

  • หากสิทธิ์ที่ได้รับไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลางต้นสังกัด

รหัส Token (สำหรับการเข้าระบบครั้งแรก)

1

สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ขอรับ Token ที่ customer.dga.or.th ตามกระบวนการ

2

สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน/ จุดบริการ ติดต่อขอรับ Token ที่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางต้นสังกัด

การเข้าใช้งานตามสิทธิ์ และ แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลจุดบริการ
และดำเนินการปักหมุดคู่มือสำหรับประชาชน

พิมพ์โปสเตอร์ QR Code จากระบบ
info Backend ไปติดตั้ง ณ จุดบริการ

ตรวจสอบ ติดตาม และดูรายงานผล
ของข้อมูลจุดบริการ