ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

ชั้น 19 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : (+66) 2612 6060

โทรสาร : (+66) 2612 6011-12

อีเมล : contact@dga.or.th

ติดตามเรา